ธรรมชาติ ธรรมดา

dhammachat
 • ไลฟ์สไตล์
 • ปรัชญา
 • 7
 • 52
  โพสต์
 • 1.2K
  ผู้ติดตาม
 • เรื่องราวของธรรมชาติ และความธรรมดา ที่นำไปสู่ความสุขในหัวใจโดยแท้ 🌿
 • สร้างเพจเมื่อ 24 ต.ค. 2021
 • สาเหตุที่คนในโลกนี้ทะเลาะกัน มีอยู่ 2 อย่าง
  1
  เหตุที่คนเราทะเลาะกัน เกิดจาก 2 สิ่งเท่านั้น... อ่านต่อ
  • ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.12
   จิตสงบจากความสุข VS จิตสงบจากปัญญา (การทำสมาธิที่ผิดและถูกวิธี)
   ผลของสมาธิคือความสงบ แต่ความสงบที่ว่านี้มีทั้งแบบที่เกิดจากความสุข และที่เกิดจากปัญญา...
   • ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.8 จิตนี้ประภัสสร หรือ จิตพร้อมไหลลงที่ต่ำกันแน่
    สองถ้อยความนี้ เราได้ยินกันมาทั้งสองแบบ
    ทั้งจิตตามธรรมดาแล้วนั้นประภัสสร (บริสุทธิ์ ผ่องใส) และ จิตก็มักจะไหลล...
    • ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.6 สิ่งที่มืดมิดยิ่งกว่าโลกันตนรก
     พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า โลกันตนรกนั้น ไม่เคยมีแสงอาทิตย์และแสงจันทร์สาดส่อง จึงเป็นที่ ๆ มีความมืดมิดสุดบรรยาย
     แต่ท่านว่าไว้.. ยังมีสิ่งที่มืดมิดมากกว่าโลกันตนรกเสียอีก...
     • ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.5
      ฌาน กับ ญาณ คือ ม้ากระจอก กับ ม้าอาชาไนย
      ฌาน นั้นคือการเพ่งเพื่อก่อให้เกิดสมาธิ เป็นผลจากการทำสมถะ...
      • ธรรมชาติ ธรรมดา PODCAST EP.3
       นิพพานของคนตาบอด
       บทสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้าและมาคัณฑิยะ ในมาคัณฑิยสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ 13 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 5...
       • จิตสุดท้ายนั้นสำคัญมาก
        3
        เราฝึกมาทั้งชีวิต เพื่อจิตสุดท้ายเพียงเสี้ยววินาที...
        6