FutureTales LAB by MQDC

futuretaleslab
 • เศรษฐศาสตร์
 • การศึกษา
 • เทคโนโลยี
 • 0
 • 118
  โพสต์
 • 875
  ผู้ติดตาม
 • ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC มุ่งเน้นการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคตที่สำคัญของโลก
 • สร้างเพจเมื่อ 5 พ.ย. 2021
 • อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage: F&B) จึงเป็นตลาดการแข่งขันของทั้งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำให้มักเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
  ถึงแม้ว่าวิกฤติโควิดจะทำให้อุตสาหกรรมนี้มีอัตราการเติบโตเมื่อปี ค.ศ. 2... อ่านต่อ
  83 รับชม
  • ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างยอมรับว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) คือเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิตและช่วยให้โลกเดินหน้าต่อไปได้ในทิศทางที่ดีต่อมนุษย์ มันจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการปัญหาที่ยากและซับซ้อนเกินกำลังสติปัญญาของมนุษย์ในที่สุด... อ่านต่อ
   154 รับชม
   • พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นหรือพลังงานที่ได้ระหว่างกระบวนการควบรวมตัวกันของนิวเคลียสในอะตอมธาตุที่เบากลายเป็นธาตุที่หนักขึ้น เช่น ไอโซโทปของไฮโดรเจน 2 อะตอม (ดิวเทอเรียมกับทริเทียม) ที่ควบรวมกันเป็นฮีเลียม 1 อะตอม ดังเช่นที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์นั้น ถูกคาดหวังว่าจะเป็นอนา... อ่านต่อ
    2
    10K รับชม
    • ปัญหาการล่มสลายของสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบไปทุกมิติ ภาคการเงินซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจจึงต้องปรับตัวเพื่อยับยั้งอาชญากรรมทางภูมิอากาศและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม นี่จึงเป็นที่มาของระบบการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance)...
     1
     11K รับชม
     • มีการคาดการณ์ว่าตลาดประกันสุขภาพจะเติบโตเป็น 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ค.ศ. 2028 ด้วยอัตราการเติบโต 5.5% ต่อปี จาก 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ค.ศ. 2021 เลยทีเดียว
      ด้วยค่านิยมผู้บริโภคที่ต้องการประสบการณ์เฉพาะบุคคล เทคโนโลยีเพื่อสนับส... อ่านต่อ
      12K รับชม
      • อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทแทบจะตลอดเวลาของชีวิตมนุษย์ ไม่นับรวมความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอันใกล้ผู้คนจะหันไปใช้ชีวิตบนแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวและคงหลีกเลี่ยงได้ยากและเริ่มเห็นได้แล้วในปัจจุบัน คือ การที่ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียก็หันมาเป็นผู้... อ่านต่อ
       12K รับชม
        G91011
        ยังไม่ถึง 18 ก็ห้ามเล่นโซเชี่ยล ให้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างเดียว ดีไหม?
       • ข้อตกลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (26th Conference of the Parties: COP26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2021 ระบุ 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่... อ่านต่อ
        12K รับชม
        • เพราะการจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ถือเป็นความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่ควรมีสำหรับทุกคน ในขณะเดียวกันงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ถือครองลิขสิทธิ์ข้อมูล ก็มีการจำกัดสิทธิ์เช่นกัน ในอนาคตจะเกิดการเชื่อมโยงองค์ความรู... อ่านต่อ
         2
         12K รับชม
         • เป็นที่น่าสนใจว่าแนวโน้มการอยู่ตัวคนเดียวทั่วโลกกำลังสูงขึ้นทั้งจากฝั่งสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพราะมีสาเหตุมาหลักจากทั้งการขยายตัวของเมือง อายุขัยของมนุษย์ที่ยืนยาวมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบกรับภาระทางการเงินที่เพิ่มมากขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อม... อ่านต่อ
          7.8K รับชม
          • ในความเป็นไปไม่ได้ อาจจะเกิดความเป็นไปได้ที่เหลือเชื่ออย่างการ ‘ส่งต่อความทรงจำ’ จากคนสู่คนในระดับเซลล์
           1
           เมื่อปี ค.ศ. 2018 มีรายงานว่าทีมนักวิจัยด้านประสาทศาสตร์วิทยาสามารถปลูกถ่ายความทรงจำระหว่างสิ่งมีชีวิตได้โดยการฉีดรหัสพันธุกรรม (RNA) จากผู้...
           2
           6.4K รับชม
            G91011
            แต่ถ้าต้นทุนสูง จะเกิดผลอีกอย่าง