ข้อคิดเตือนสติ
เคยเป็นคนดื้อดึง ปักใจมั่น เชื่อในความคิดของตนเองจนไม่ยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นบ้างหรือไม่แก้วน้ำที่ปิดฝาอยู่ ต่อให้นำน้ำมาเทสักโอ่ง น้ำก็ไม่สามารถเข้าไปในแก้วได้แม้สักหยดเดียว แต่ถ้าเปิดฝาออกแล้วเทน้ำลงไปประเดี๋ยวก็เต็มเปี่ยมฉันใด ถ้าเราเปิดใจให้กว้าง ก็จะได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ มากมาย ไม่เป็นกบในกะลาครอบฉันนั้น
ขอให้ดูตัวอย่างขงจื้อ แม้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ในยุคนั้น แต่เมื่อต้องเผชิญกับเรื่องราวที่ตนเองไม่รู้ ก็บอกตามตรงว่าไม่รู้ ไม่มีอาการกลัวหน้าแตก แล้วตอบส่งเดชไป
คนไม่รู้แล้วไม่ชี้ ยังดีกว่าคนไม่รู้แต่ชี้ แล้วชี้ผิด ๆ พาคนอื่นเข้าใจผิดตาม ๆ กัน
ความรู้ต่าง ๆ ในโลกอันเกิดจากการขบคิด ไตร่ตรองด้วยเหตุผลของนักวิชาการที่เก่งเพียงใด ก็ล้วนมีโอกาสผิดพลาดทั้งสิ้น
ทฤษฎีต่าง ๆ ในโลก ตั้งขึ้นแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นความรู้ที่เกิดจากความคิด ซึ่งมีเพียงความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเกิดจากการทำสมาธิภาวนาเท่านั้นที่จะทนทานต่อการพิสูจน์
ไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตามมหาสมุทรซึ่งเป็นที่ไหลมารวมกันของน้ำจากทุกสารทิศจะต้องมีระดับพื้นที่ตํ่กว่าพื้นที่ตรงต้นน้ำทั้งหลายฉันใด ผู้ที่ต้องการจะรับการถ่ายทอดคุณความดีจากบุคคลทั้งหลาย ก็ต้องมีความอ่อนน้อมก่อนฉันนั้น
จกฺขุมสฺส ยถา อนฺโธ โสตวา พธิโร ยถา ปญฺญาวสฺส ยถา มูโค พลวา ทุพฺพโลริว
“ผู้มีปัญญา แม้มีตาดีแต่ก็ทำเหมือนคนตาบอด แม้มีหูดีก็ทำเหมือนคนหูหนวก มีปัญญาก็ทำเหมือนใบ้และมีกำลังก็ทำเหมือนคนอ่อนแอ”
(มหากัจจายนเถรคาถา ๒๖/๓๓๖)
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 17

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา