ทำสิ่งที่ควรทำ ถึงแม้ไม่อยากทำ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา