4 ก.ค. 2022 เวลา 08:39 • ไลฟ์สไตล์
" 10 วิธีรักและใจดีกับตัวเอง " ที่ทำแล้วสุขภาพจิตใจจะดีขึ้นเรื่อยๆ 💖 ✨
การรักตนเองเป็นสภาวะของการเห็นคุณค่าในตนเอง มันคือการได้เฝ้ามองการเติบโตที่เกิดจากการกระทำของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางร่างกาย จิตใจ หรือจิตวิญญาณของเรา ดังนั้นการรักตนเองจึงน่าจะหมายถึงการรับรู้ถึงสิ่งที่ตัวเองเป็นและรู้จักคิดถึงความสุขของตัวเองก่อน ใจดีกับตัวเองให้ได้ก่อน แล้วค่อยขยับไปเผื่อแผ่สู่ผู้อื่น
ความหมายของการรักตนเองในอีกแง่มุมจึงหมายถึงการดูแลความต้องการของตนเอง และไม่ยอมเสียสละความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อเอาใจผู้อื่นนั่นเอง ถามว่าทำไมเราจึงอยากเขียนถึงเรื่อง Self-Love ก็เพราะมันสำคัญต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข (แม้จะสุขน้อย ก็ยังดีกว่าเป็นทุกข์)
ซึ่งวิธีการรักตัวเองจึงมีหลากหลายเหลือเกิน มีทั้งวิธีที่เปย์ตัวเอง ใช้เงิน ใช้เวลา และใช้ความกล้าที่จะใจดีกับตัวเองโดยไม่แคร์สายตาคนอื่น ซึ่งถ้าได้ทำบ่อยๆ จะส่งผลดีต่อหัวใจ ช่วยให้อารมณ์ดี หากทำได้แบบนี้บ่อยๆ สุขภาพจิตใจของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ แน่นอน
เรื่อง: ภูริตา บุญล้อม
ภาพ: Shutterstock
ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร
#TheStandardPop
โฆษณา