ทุกวันให้บอกตัวเองว่า วันนี้ทำดีที่สุดแล้ว ไม่ว่ายังไง ฉันก็อยู่ตรงนี้ คอยให้กำลังใจนะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา