คำถาม

"รักตัวเอง" ในฉบับของคุณเป็นแบบไหน ?
8 ก.ค. 2022 เวลา 18:57 • ไลฟ์สไตล์ • 6 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ความหมายแรก–ในเชิงรูปธรรม "รักตัวเอง" คือรักร่างกายของตัวเราเอง รู้จักใส่ใจสุขภาพของตนเอง ตั้งแต่เรื่องอาหารการกิน การนอน การออกกำลังกาย ดูแลร่างกายให้สะอาดสะอ้านถูกหลักสุขอนามัย เหล่านี้เป็นต้น
ความหมายที่สอง–ในเชิงของการปฏิบัติต่อตัวเอง...
  • 6
    คำตอบ (6)