26 ก.ค. 2022 เวลา 02:00 • สิ่งแวดล้อม
“ภาวะโลกร้อน” ส่งผลต่อราคาของช็อกโกแลตอย่างไร?
“ภาวะโลกร้อน” ปัญหาระดับชาติที่ส่งผลกระทบกับผู้คนทั่วโลก ทั้งภัยธรรมชาติ โรคระบาด ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลก และอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ...ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อราคาช็อกโกแลตอย่างไร?
อย่างที่รู้กันดีว่าช็อกโกแลตผลิตมาจากผลคาเคา และต้นคาเคาจะสามารถเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เหมาะสม นั่นคือบริเวณ Cacao belt (คาเคา เบลท์) หรือเข็มขัดคาเคา ซึ่งครอบคลุม 3 ทวีป ทั้งแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย เพื่อให้ต้นคาเคาสามารถเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีควรปลูกในที่ที่มีความชื้นสูง ฝนตกชุก มีอุณหภูมิ และปริมาณแสงที่พอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกย่อมส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก รวมถึงผลผลิตคาเคาด้วยเช่นกัน
มีผลการวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้คาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2030 บางส่วนของแอฟริกาตะวันตกจะร้อนและแห้ง นอกจากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นคาเคาแล้ว ยังทำให้ปริมาณของผลผลิตคาเคาลดลงอย่างมาก ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีแหล่งปลูกคาเคาที่สำคัญอย่างสาธารณรัฐกานาและสาธารณรัฐโกตดิวัวร์โคสต์ หรือรู้จักกันดีในชื่อ ไอวอรี โคสต์ นับเป็นแหล่งผลิตคาเคาส่งออกมากถึง 70% ของตลาดโลกเลยทีเดียว
เมื่อปริมาณความต้องการบริโภคช็อกโกแลตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น สวนทางกับปริมาณผลผลิตที่ลดลง ย่อมส่งผลถึงราคาช็อกโกแลตที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน ไม่เพียงเท่านั้นหากภาวะโลกร้อน รวมถึงสภาพภูมิอากาศแปรปรวนยังคงดำเนินต่อไป อาจจะไม่มีช็อกโกแลตให้บริโภคอีก เนื่องจากไม่มีพื้นที่ สภาพอากาศ และปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นคาเคาอีกต่อไป
ปัจจุบันทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งศึกษาและค้นคว้าการตัดต่อและดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อให้ต้นคาเคาสามารถเติบโตได้ในสภาวะโลกร้อน เราในฐานะผู้บริโภคก็มาช่วยกันลดโลกร้อนในแบบที่ทำได้ เพื่อปกป้องช็อกโกแลตและโลกของเรากัน!
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- โทร. 081-979-9565 ต่อ 2 Bluekoff Showroom
- Inbox Facebook : http://m.me/bluekoff
ช่องทางการสั่งซื้อสินค้า
#Bluekoff #ArtisanalChocolate #DarkChocolate #Chocolate #Cocoa #cocoaroaster #thaichocolate #chocolatemaker #beantobar #craftchocolate

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา