30 ส.ค. 2022 เวลา 15:13 • ความคิดเห็น
1) “มีความเสียสละ: คือตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อผู้อื่น”
2) “มีหัวใจนักสู้”
3) “มีความกล้าหาญอดทน”
4) “มีอัตตา (Ego) เล็ก”
5) “มีความเป็นผู้นำ”
โฆษณา