การที่คนเราจะมีจิตมุทิตา ต้องเกิดจากการฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา ทั้งกาย วาจา และก็ใจ แม้ว่าครั้งแรก ๆ เราจะรู้สึกไม่คุ้น ก็ให้เราทำบ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นนิสัยนั้นเอง
นอกจากนั้นเรายังสามารถฝึกให้ตนเองเป็นคนคิดบวก และก็มองโลกในแง่ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้เราเป็นคนที่มีมุทิตาจิต ถ้าสังคมมีมุทิตาจิตเป็นปกติแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ยิ่งชึ้นไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา