8 พ.ย. 2022 เวลา 01:06 • หนังสือ
#144 CWG. 4️⃣ — บทที่ 3️⃣3️⃣ (ตอนที่ 3) : แค่ได้ให้ความช่วยเหลือออกไป นั่นคือทั้งหมดที่ สวส. ต้องการ
▪️ผู้แปล : แอดมิน
{🔸ซึ่งผมอาจนำคำแปลบางส่วน ของคุณซิม จากเพจ Books for Life มาใช้ด้วยครับ ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่ทำให้งานแปลมันสมบูรณ์ขึ้นครับ 🙏 นี่เป็นงานแปลที่ผมตั้งใจแปลมาก ๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยครับ🔸}
Q : —I know, I know . . . what serves their purpose, which, you told us earlier, is “to assist all sentient beings in the Realm of the Physical in the understanding, expressing, and full experiencing of themselves as who they really are.”
นีล : ผมรู้ครับ ผมรู้ . . . ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะไหนที่รับใช้ต่อเป้าประสงค์ของพวกเขาได้ดีที่สุด เป้าประสงค์ที่พระองค์เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่า “เพื่อให้ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกทั้งมวลในมิติทางกายภาพ ให้เข้าใจถึง แสดงออก และมีประสบการณ์ถึงตัวตนที่แท้จริงของตนเองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์”
Tell me this. Why would HEBs choose to come to Earth, where the species is so young and apparently so unable to learn or unwilling to embrace, even after millennia, the simple, basic formula we have been offered here for producing a wonderful life?
แต่ผมสงสัยว่า ทำไม สวส. ถึงได้เลือกที่จะมายังโลกล่ะครับ❓ ดาวเคราะห์โลกที่อาศัยอยู่ด้วยเผ่าพันธุ์ที่ยังเยาว์วัยนัก และเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถเรียนรู้หรือไม่เต็มใจที่จะยอมรับการชี้แนะ (คำสอน) ถึงหลักการขั้นพื้นฐานอันเรียบง่ายในการสร้างสรรค์วิถีชีวิตที่ดีและวิเศษกว่า แม้เวลาจะผ่านไปนับพันปีแล้ว❓
Why not go somewhere else to help a species to awaken? Why not go to a planet where the entities are far more advanced, and may be just a few steps away from embracing the understandings that it takes to fully awaken?
ทำไม สวส. ถึงไม่เลือกไปช่วยเหลือเผ่าพันธุ์อื่นที่อยู่ที่อื่นในจักรวาลให้ตื่นขึ้นแทนล่ะครับ❓ ทำไมพวกเขาถึงไม่เลือกไปยังดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ากว่า และอาจอยู่ห่างจากความเข้าใจที่ต้องใช้เพื่อปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เพียงแค่ไม่กี่ก้าว❓
A : Some do. Your planet is not the only place that Highly Evolved Beings from Another Dimension have visited.
พระเจ้า : พวกเขาบางส่วนไปช่วยนะ เผ่าพันธุ์อื่นที่เธอว่าน่ะ โลกของเธอไม่ใช่สถานที่เพียงแห่งเดียวที่เหล่าสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจากอีกมิติหนึ่งเคยไปเยือนหรอกนะ
.
Q : Well, good. At least then they don’t have to confront failure after failure among one of the youngest species in the cosmos.
นีล : ดีครับ อย่างน้อยพวกเขาก็จะได้ไม่ต้องพบเจอกับความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งในเผ่าพันธ์ุที่อ่อนเยาว์ที่สุดในจักรวาลอย่างพวกเรา
A : There is no such thing as “failure” in the experience of Highly Evolved Beings. The simple commitment to undertake anything, and the actions and activities involved in doing so, provide all the sense of achievement or accomplishment that a HEB desires.
พระเจ้า : ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า “ความล้มเหลว” ในประสบการณ์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง ความพยายามใดๆในการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆก็ตามต่อสิ่งมีชีวิตอื่น ให้ความรู้สึกถึงความสำเร็จ หรือ การบรรลุถึงเป้าหมายแล้วสำหรับพวกเขา แค่ได้ให้ความช่วยเหลือออกไป นั่นคือทั้งหมดที่ สวส. ต้องการ
It is the best and highest expression of Self for which a being at this level of consciousness yearns. It is not necessary for the outcome of that expression to take a particular form for the experience of the expression to be validated, justified, or celebrated.
มันเป็นการแสดงออกถึงตัวตนที่ดีที่สุดและสูงส่งที่สุดที่สิ่งมีชีวิตที่มีระดับจิตสำนึกอยู่ในขั้นนี้ (สวส.) นั้นปรารถนา ซึ่งไม่จำเป็นที่ผลลัพธ์ของการแสดงออกนั้นจะต้องอยู่ในรูปแบบเฉพาะเพื่อให้ประสบการณ์ของการแสดงออกนั้นต้องบรรลุผลอันสมบูรณ์แบบ มีเหตุผลอันสมควรในการทำอย่างนั้น หรือต้องได้รับการสรรเสริญ★
★ถูกยกย่องว่าทำดี หรือ เป็นคนดี ว่าง่ายๆ สวส. แค่ได้ช่วยเหลือออกไปก็พอแล้ว พวกเขาไม่ได้ปรารถนาอะไรอื่นอีก ไม่แม้แต่การต้องได้รับบางสิ่งตอบแทน ไม่แม้แต่คำขอบคุณ นอกจากการได้ช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่น เพราะรู้ซึ้งว่าสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งหมดก็คือตัวของพวกเขาเองนั่นแหละ ในร่างที่ต่างไป (พระเจ้า) ช่วยคนอื่นก็เหมือนกับการช่วยตนเอง นี่คือสภาวะจิตของสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้ง หากใช้คำของพุทธเรา นี่คือความปล่อยวางที่แท้จริง เพราะเข้าใจแล้วถึงทุกสิ่งอย่างทะลุปรุโปร่ง —แอดมิน—
(มีต่อ)

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา