#152 CWG. 4️⃣ — บทที่ 3️⃣4️⃣ (ตอนที่ 4) : ในสายตาของฉัน เธอสมบูรณ์แบบในแบบที่เธอเป็น ด้วยเหตุนั้น ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรฉันก็รักเธอเสมอมาและตลอดไป
▪️ผู้แปล : แอดมิน
{🔸ซึ่งผมอาจนำคำแปลบางส่วน ของคุณซิม จากเพจ Books for Life มาใช้ด้วยครับ ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ที่ทำให้งานแปลมันสมบูรณ์ขึ้นครับ 🙏 นี่เป็นงานแปลที่ผมตั้งใจแปลมาก ๆ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ทีนี้ด้วยครับ🔸}
Q : I wish I could do that, I really do. I mean wholly. I mean completely. I mean all the time. But it’s hard for me to do that with all my faults, all my foibles, all my failings.
นีล : ผมหวังว่าผมจะสามารถทำแบบนั้นได้ จริง ๆ นะครับ ผมหมายถึงทำได้อย่างครบถ้วน ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ และทำได้ตลอดเวลา แต่มันยากมากสำหรับผมที่จะทำได้แบบนั้น จากความผิดพลาด ข้อบกพร่อง และความล้มเหลวทั้งหมดที่ผ่านมาของตัวผมเอง
A : Here we go again. I am telling you now once more, as I have told you many times before: You are perfect.
พระเจ้า : เอาอีกล่ะ ฉันจะบอกกับเธออีกครั้ง เหมือนที่ฉันได้เคยบอกเธอไปแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่า : #เธอนั้นสมบูรณ์แบบ
Just as you are, you are perfect.
เธอ “สมบูรณ์แบบ” #ในแบบที่เธอเป็น
Even as you see nothing but beauty and perfection in a one-day old newborn and a one-week-old infant and a one-month old baby and a one-year-old child, so do I see nothing but perfection in you.
เหมือนกับที่เธอไม่เห็นอะไรนอกจากความงดงามและความสมบูรณ์แบบในทารกแรกเกิดอายุหนึ่งวัน ในทารกอายุหนึ่งสัปดาห์ ในทารกอายุหนึ่งเดือน และในเด็กอายุหนึ่งขวบ ฉันเองก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความสมบูรณ์แบบในตัวเธอเฉกเช่นเดียวกัน
And I would see this, by the way, if you were one hundred years old . . . nay, one thousand. For that would still be less than a single heartbeat in the life of the universe.
และฉันก็เห็นสิ่งเดียวกันนี้ ไม่ว่าเธอจะมีอายุหนึ่งร้อยปี . . . ไม่ใช่เพียงเท่านั้น แม้เธอจะมีอายุถึงหนึ่งพันปีก็ตาม นั่นก็ยังน้อยกว่าการเต้นของหัวใจแค่เพียงครั้งเดียวเมื่อเทียบกับชีวิตหรืออายุของจักรวาล
1
You are growing and expanding and enlarging and completing your experience of your True Self through your expression in the Realm of the Physical here on this magnificent planet you have called Earth.
เธอกำลังเติบโต กำลังขยายตัว กำลังขยายใหญ่ขึ้น และกำลังเติมเต็มประสบการณ์เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเธอผ่านการแสดงออกของตัวเธอเองในมิติทางกายภาพบนดาวเคราะห์อันงดงามใบนี้ที่เธอเรียกว่าโลก
We will meet in Perfect Union again when you return Home, and as I have promised you through all your lifetimes, you will never—no, not for a moment—be without me while you are away.
เราจะกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งในเวลาที่เธอกลับบ้าน และตามที่ฉันได้ให้คำสัญญากับเธอมาตลอดทุกชาติภพ (ทุกชีวิต) ว่าเธอไม่มีวัน —ไม่ ไม่เลยแม้เพียงชั่วขณะเดียว— ที่เธอจะไม่ได้อยู่กับฉันในระหว่างที่เธอจากไป (แยกตัวออกไป)
1
I love you now as I have loved you always, with a purity that asks, needs, and demands nothing in return—for You and I are Eternally One, and the experience of this is all that Our Self desires.
ฉันรักเธอในตอนนี้เหมือนที่เคยรักเธอเสมอ (ไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรฉันก็รักเธอเสมอมาและตลอดไป) ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่ได้เรียกร้องและต้องการสิ่งใดมาตอบแทน—เพราะเธอและฉันเป็นหนึ่งเดียวกันชั่วนิจนิรันดร์ และประสบการณ์นี้คือทั้งหมดที่ตัวเรา (ทุกตัวตน) นั้นปรารถนา
Q : I am so deeply touched by that. I am touched, and renewed. Now all I want to do is apply all of this in my life.
 
นีล : ผมรู้สึกตื้นตันใจมากๆ ผมตื้นตันใจและเกิดกำลังใจขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และตอนนี้ทั้งหมดที่ผมต้องการทำก็คือการนำทั้งหมดนี้มาปรับใช้ในชีวิตของตัวเอง
 
========= จบบทที่ 34 =========
  • 2

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา