🏃 ก่อนจะซ้อมหรือแข่งขันวิ่ง #นักวิ่ง จำเป็นต้อง #อบอุ่นร่างกาย (warm up) ก่อนเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย อันได้แก่
✅ ️1. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
✅ ️2. ระบบพลังงาน
✅ ️3. ระบบกล้ามเนื้อ
✅ ️4. ระบบโครงร่าง เช่น ข้อต่อ
✅️ 5. ระบบประสาทสั่งการ
🔥 การอบอุ่นร่างกายหรือ #วอร์มอัพ มีหลากหลายวิธี เช่น
▶️ 1. การยืดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว (dynamic stretching)
▶️️ 2. การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
▶️ ️3. การฝึกเคลื่อนไหวข้อต่อ (mobility exercises)
🦵 #การฝึกเคลื่อนไหวข้อต่อ (Mobility exercises) มีลักษณะต่างๆ ดังนี้
🔶️ 1. เน้นการบิดหมุนของข้อต่อ เช่น หมุนข้อไหล่ หมุนข้อสะโพก เป็นต้น
🔶️ 2. ช่วยให้ข้อต่อไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป (firm) และเคลื่อนไหวได้ไหลลื่น ไม่ติดขัด (flow/free)
🔶️ 3. ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากข้อติดได้
🔶️ 4. ช่วยให้วิ่งได้ดีขึ้น
🔶️ 5. ถ้านักวิ่งจะวิ่งด้วยความเร็วสูงมากขึ้น ข้อต่อจำเป็นต้องเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตามไปด้วย
🎉 ในวันนี้แอดมินมี #ท่าฝึก เคลื่อนไหวข้อสะโพก มาแนะนำแฟนเพจที่เป็นนักวิ่งทั้งหมด 6 ท่า ดังนี้
1️⃣ Standing Hip Circles Outwards
2️⃣ Standing Hip Circles Inwards
3️⃣ Alternating Seated Hip Opener
4️⃣ Slow & Deep Squats
5️⃣ 90/90 Knee Lifts
6️⃣ 90/90 Foot Lifts
📚 ตอนนี้แอดมินกำลังเปิดรับสมัคร #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ย้อนหลัง ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ สำหรับนักกายภาพบำบัด มีทั้งหมด 5 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3z2X64Y
2️⃣ สำหรับบุคคลทั่วไป มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ▶️
กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย Sahavate
Line OpenChat: Sahavate (https://bit.ly/3jQG5Eb)
ที่มา: @running.yana
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา