อยู่ที่ "ทัศนคติ" ล้วนๆ
อันดับแรกต้องให้เขาคนนั้น รู้ ตระหนักถึงชื่อตำแหน่งนั้นๆ
ชื่อตำแหน่งมันบอก อยู่แล้ว ว่า เป็น แค่ "สมาชิก" และ "ผู้แทน" ราชฎร = เป็นตัวแทนของ ประชาชน ที่เค้าเลือกมา ให้ได้รับอำนาจ ในการบริหารราชการแผ่นดิน
  • 1
โฆษณา