ภาวะผู้นำ นักสร้างแรงจูงใจ นักสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี นักคิด นักตัดสินใจให้ทุกคนในทีมทำงานประสบความสำเร็จและมีความสุข ใครเจอแบบนี้ไม่อยากลาออกเลยค่ะ 😍
⭐ 1 Vision : มีวิสัยทัศน์ เห็นภาพอนาคตที่ชัดเจน และนำพาทีมไปสู่จุดหมายปลายทาง
⭐ 2 Motivation : เป็นแรงจูงใจให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย แม้ต้องเจออุปสรรคใดก็มีกำลังใจสู้ต่อ
⭐ 3 Relationship building : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีความสุขในการทำงาน
⭐ 4 Communication : มีการสื่อสารที่ชัดเจน ทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจตรงกัน ใครสงสัยอะไรก็พร้อมตอบทุกคำถาม เพื่อให้งานเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⭐ 5 Strategic thinking : มีกลยุทธ์ในการคิด สามารถนำความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมาพิจารณา เพื่อตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนในทีม
⭐ 6 Risk-taking : กล้าทำสิ่งใหม่ที่ท้าทายกว่า พร้อมก้าวออกจาก Comfort Zone เพื่อลองทำสิ่งใหม่และเรียนรู้จากความผิดพลาด นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ต่อไปเรื่อย ๆ
⭐ 7 Adaptability : ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใด สามารถปรับตัวได้ด้วยการเรียนรู้จากความผิดพลาดและนำมาพัฒนาตนเองให้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์
⭐ 8 Continuous learning : ไม่หยุดการเรียนรู้สิ่งใหม่ พร้อมเปิดรับทุกความคิดเห็นและนำจุดอ่อนของตนเองมาพัฒนาให้กลายเป็นจุดแข็งได้ต่อไป
⭐ 9 Integrity : มีความซื่อสัตย์ พูดและทำแต่สิ่งที่เป็นความจริง ทำให้ทุกคนในทีมรู้สึกเชื่อถือและสบายใจที่จะทำงานด้วย
⭐ 10 Humility : มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ถือตนเองว่าอยู่เหนือกว่าใคร พร้อมยอมรับทุกความผิดพลาดและมองหาหนทางที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
2
📱 สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : 02-514-7474 ต่อ 3 👉 อีเมล : crm@jobbkk.com👉 Line : @jobbkkvip (อย่าลืมใส่ @)
#jobbkk #หัวหน้าที่ดี #HRBuddy
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา