🏃♂️ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่นักวิ่งควรทำหลังจากวิ่งเสร็จก็คือ "#การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบค้างไว้" ซึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษว่า "static stretching"
🦵 การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ มี #หลักการ ดังนี้
1. ต้องยืดค้างไว้ในตำแหน่งที่รู้สึกตึง
2. ในขณะยืด ต้องไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดร่วมด้วย
3. ยืดค้างไว้ประมาณ 30-60 วินาที
🎯 ในวันนี้แอดมินมี #ท่ายืดเหยียด กล้ามเนื้อมาแนะนำแฟนเพจ Sahavate ที่เป็นนักวิ่งทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้
1️⃣ Single Leg Hamstring Stretch
2️⃣ Seated Forward Fold
3️⃣ Hip, Hamstring & Ankle Stretch
4️⃣ ITB Stretch
5️⃣ Standing Side Stretch
📚 ตอนนี้แอดมินกำลังเปิดรับสมัคร #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ย้อนหลัง ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ สำหรับนักกายภาพบำบัด มีทั้งหมด 5 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3z2X64Y
2️⃣ สำหรับบุคคลทั่วไป มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ▶️
กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย Sahavate
Line OpenChat: Sahavate (https://bit.ly/3jQG5Eb)
ที่มา: @running.yana
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา