จากหนังสือ The Long Game โดย Dorie Clark
1. ความเป็นอิสระ
คือมีความเชื่อมั่นในตนเองและเป้าหมายของตนเอง ซึ่งต้องมองเกมยาว ในสังคมที่มีความกดดันในการสร้างความพึงพอใจให้คนอื่นในระยะสั้น
"ฉันเต็มใจที่จะทุ่มสุดตัวโดยไม่คำนึงว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร"
2. ความอยากรู้อยากเห็น
เพราะเราอาจะไม่รู้เส้นทางที่ถูกต้องของเราเอง จึงต้องมีความอยากรู้อยากเห็น เราอาจพอรู้ได้ว่าอะไรทำให้เราตาเป็นประกาย หากสังเกตเห็นว่าเราเลือกใช้เวลาว่างอย่างไรและเข้าใจว่าใครและสิ่งใดที่ดึงดูดเรา ในที่สุดเราควรเริ่มสร้างผลงานได้จากตรงนั้น
3. ความยืดหยุ่น
สามารถลองผิดลองถูกได้ ยอมรับในความล้มเหลวหรือการถูกปฏิเสธได้ เป็นสิ่งสำคัญของนักคิดระยะยาว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในครั้งแรก คุณต้องมีแผน 2, 3, 4 เอาไว้ มีความยืดหยุ่นที่จะปรับเปลี่ยนมัน สุดท้ายจำนวนโอกาสที่ได้ลงมือทำจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อความสำเร็จของคุณ
มันคือความเต็มใจที่จะดูล้มเหลว ซึ่งบางครั้งก็กินเวลายาวนานเพราะต้องใช้เวลากว่าผลลัพธ์จะแสดงออกมา
สวัสดี
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา