5 ท่า #อบอุ่นร่างกาย (Warm Up) ก่อนซ้อมหรือแข่งขัน #วิ่ง

🏃 ก่อนจะซ้อมหรือแข่งขันวิ่ง #นักวิ่ง จำเป็นต้องอบอุ่นร่างกาย (warm up) ก่อนเสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย อันได้แก่
✅ ️1. ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
✅ ️2. ระบบพลังงาน
✅ ️3. ระบบกล้ามเนื้อ
✅ ️4. ระบบโครงร่าง เช่น ข้อต่อ
✅️ 5. ระบบประสาทสั่งการ
🔥 การอบอุ่นร่างกายหรือ #วอร์มอัพ มีหลากหลายวิธี เช่น
▶️ 1. การยืดกล้ามเนื้อแบบมีการเคลื่อนไหว (dynamic stretching)
▶️️ 2. การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
▶️ ️3. การฝึกเคลื่อนไหวข้อต่อ (mobility exercises)
🎉 ในวันนี้แอดมินมี #ท่าบริหาร มาแนะนำแฟนเพจ Sahavate ที่เป็นนักวิ่งทั้งหมด 5 ท่า ดังนี้
1️⃣ Leg swing
2️⃣ Alternating knee to chest
3️⃣ Figure 4 stretch
4️⃣ Alternating forward lunge
5️⃣ Lateral lunge
📚 ตอนนี้แอดมินกำลังเปิดรับสมัคร #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ย้อนหลัง ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ สำหรับ #นักกายภาพบำบัด มีทั้งหมด 5 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3z2X64Y
2️⃣ สำหรับ #บุคคลทั่วไป มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3CWb5KS
กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย Sahavate
Line OpenChat: Sahavate (https://bit.ly/3jQG5Eb)
ที่มา: @running.yana
  • 1
โฆษณา