เคยสงสัยกับคำถามเหล่านี้ไหม...ทำไมสิ่งมีชีวิตถึงได้แตกต่างกันมากมายขนาดนี้ สิ่งมีชีวิตบางชนิดก็ตัวเล็กเสียจนเรามองไม่เห็น ในขณะที่ปลาวาฬก็ตัวใหญ่เหลือเกิน สิ่งมีชีวิตบางชนิดมีร่างกายที่เรียบง่ายมาก ๆ มันไม่ต้องมีแขนขา ไม่ต้องมีอวัยวะภายใน อาทิ ตับ ไต ไส้ หัวใจ มันก็มีชีวิตอยู่ได้ แต่ทำไมสิ่งมีชีวิตบางชนิด รวมทั้งพวกเราจึงมีร่างกายที่ซับซ้อน
หนังสือ "เหตุผลของธรรมชาติ" เล่มนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ผ่านปัจจัยทางด้านฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ผู้อ่านจะได้เห็นว่าขนาดของร่างกายมีผลต่อลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้าง โดยจะตอบคำถามหลักสองคำถามด้วยกัน คำถามแรกคือ อะไรคือเหตุผลของธรรมชาติ เราจะหาคำตอบนี้ด้วยการพยายามตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเห็นกันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันว่า "ผล" ที่เราเห็นในทุกวันนี้มันเกิดมาจาก "เหตุ" อะไรในอดีต และหลังจากที่เราได้เห็นตัวอย่างของเหตุผลในธรรมชาติกันไปพอสมควร เราจะนำสิ่งเหล่านั้นไปสรุปเพื่อตอบคำถามที่สองกันต่อไป นั่นคือ เราจะรู้เรื่องเหล่านี้ไปเพื่ออะไร
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา