30 ก.ย. 2023 เวลา 13:20 • การศึกษา

ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ด้วยหลักการ"แบ่งเวลา" อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกวันนี้เรามีภาระกิจต่างๆ มากมาย วุ่นวายไปหมด ทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว แต่ทำไมบางคนที่เห็นว่าดูยุ่งมากๆ ก็ยังสามารถทำอะไรได้มากมาย แน่นอนว่าเขาเหล่านั้น มีความสามารถในการบริหารจัดการเวลาได้ดี และในวันนี้มีเทคนิคการบริหารเวลา ที่ส่งให้ชีวิตดีขึ้นได้ในทุกๆ ด้าน ฉบับนักเรียน Havard จากช่องยูทูป NichaWong มาฝากกัน มีดังนี้
1. จัดลำดับความสำคัญ (Setting Priority)
ให้เขียนลงกระดาษให้หมด ว่าตอนนี้เรามีภาระกิจอะไรบ้าง ในทุกด้าน ทั้งงาน การเรียน หรือภาระกิจส่วนตัวอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญ >>> จากนั้นก็ให้ลำดับความสำคัญแต่ละภาระกิจ
2. วางแผน (Planning)
ทำ To do list ที่จะทำของแต่ละภาระกิจ >>> ประมาณการเวลาที่ต้องใช้ (โดยใช้หลักการ Time Boxing คือในแต่ละช่วงเวลาให้ทำอย่างเดียวแบบมี focus) >>> จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของรายการใน To do list (อาจเรียงตาม deadline ก่อน-หลัง หรืองานที่ต้องประสานผู้อื่นให้ทำก่อน) >>> จัดภาระกิจทั้งสัปดาห์ลงปฎิทิน
3. การใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (Optimizing Time)
ประกอบด้วย 5 เทคนิคคือ
1) ปรับ mindset เช่น ให้นอนเร็วที่สุด หรือนอนตรงเวลา จะทำให้เราพยายามหาวิธีที่จะทำให้งานเสร็จทันเวลา
2) หาเทคนิคให้ทำงานเร็วขึ้น เช่น ใช้คีย์ลัดใน Word, Excel หรือวางแผนการทำ Powerpoint โดยจัดคิดเนื้อหา รูปแแบการนำเสนอก่อนเปิดโปรแกรมขึ้นมาทำ
3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น ท่องศัพท์ ฟัง Podcast หรืองีบตอนนั่งรถ
4) Focus ตั้งสมาธิทำอะไรทีละอย่างจนเสร็จตามทีวางไว้ ไม่ทำlไปมาแบบ multitasking
5) บริหารพลังงาน และพักผ่อนให้เพียงพอ อาจมีนอนดึกได้บ้าง แต่ไม่ควรต่อเนื่องนานๆ จะส่งผลต่อการทำงาน และการตัดสินใจต่างๆ
ขอขอบคุณความรู้ดีๆ จากช่อง YouTube NichaWong เป็น อย่างยิ่งครับ ดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างครับ
โฆษณา