คงไม่มีใครอยากทำงานกะกลางคืนแหละ !!

แต่หลายธุรกิจก็ทำงานตลอด 24 ชม. อย่างโรงพยาบาล, ร้านค้าบางประเภท หรือบริษัท startup ที่ต้องพร้อมบริการลูกค้าตลอด รวมถึงอาชีพที่รอรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ตำรวจ เช่นนี้จึงจำเป็นต้องจ้างพนักงานกะกลางคืน (Night shift)
⭐ แล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มรึเปล่า ?
ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคนทำงานกะกลางคืนจะต้องได้ค่าจ้างเพิ่ม หรือต้องได้มากกว่าคนทำงานกะกลางวัน เพราะอยู่ในระยะเวลาการทำงานที่กฎหมายกำหนด คือ 8 ชั่วโมงต่อวัน และนายจ้างกับลูกจ้างก็ได้ตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้ว
แต่ถ้ามีการสั่งให้ทำงานล่วงเวลา นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดนะคะ คือ วันทำงานปกติ ทั้งพนักงานรายเดือนรายวัน จ่ายไม่น้อยกว่า1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง และในวันหยุด พนักงานรายเดือน จ่ายไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง พนักงานรายวัน จ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง ส่วนค่าล่วงเวลาในวันหยุด ทั้งพนักงานรายเดือนรายวัน ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมงนะคะ
อย่างไรแล้ว แม้กฎหมายไม่ได้บังคับให้จ่ายค่าจ้างเพิ่ม แต่การหาพนักงานกะกลางคืนก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าแน่นอน เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นอุปสรรคต่อวิถีชีวิตตามปกติของเราด้วย หลายบริษัทจึงจำเป็นต้องหาแรงจูงใจเพื่อให้ได้คนเข้ามาทำงาน อาจเป็นค่าจ้างที่มากกว่า หรือเพิ่มเงินพิเศษ
ดังนั้น การทำงานกะกลางคืน ตามกฎหมายไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่ม (ถ้าทำงานในระยะเวลาไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน) แต่นายจ้างอาจต้องจ่ายเพิ่มเพื่อจูงใจ ไม่งั้นอาจไม่มีคนทำงานให้ค่ะ ❤
สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR
👉 อีเมล : hrbuddybyjobbkk@gmail.com
#jobbkk #ทำงานกะกลางคืน #พนักงานกะกลางคืน #กฎหมายแรงงาน #ค่าโอที #ค่าทำงานล่วงเวลา #HRBuddy
โฆษณา