1 เม.ย. เวลา 12:47 • ความงาม
โรงเรียนบ้านคำแหว

สบู่สมุนไพรไทบรู สร้างรายได้ต่อเนื่อง

องค์ความรู้มีคุณค่าสำคัญยิ่ง ว่าสร้างยากแล้ว เมื่อมีทักษะแล้วทำยังไงจะนำไปต่อยอดสร้างมูลค่า ยากกว่ามาก แต่ทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่าย ถ้าเราเป็นหนึ่งเดียว (Onepoverty)
หนึ่งเดียวกับบริบทพื้นที่
หนึ่งเดียวกับภูมิปัญญาคน
หนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมไทบรู
พัฒนาและยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกับไทบรู
ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะ ที่มานำเสนอความรู้ แล้วทางเราได้เอาไปประกอบอาชีพ หรือสานต่อในโครงการ จนมีรายได้ในวันนี้ ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ
พี่โกโก้ กลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านคำแหว
พี่โกโก้
โกโก้ กล่าวต่อว่า “ส่วนแบ่งหักต้นทุนแล้วได้เงินกลับไปใช้คนละ 1,640 บาทจ้า”
กลุ่มสบู่สมุนไพรบ้านคำแหว ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พัฒนาสินค้าและบริหารจัดการผลิต จึงมีรายได้จากการขายอย่างต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ CiL. คือการจัดสวัสดิการการเรียนรู้ เพิ่มทุนมนุษย์ ร่วมกับกระบวนการวิศวกรสังคม และรวมทุกศาสตร์
ในการปฏิบัติการโมเดลสมุนไพรไทบรู ด้วยระบบเกษตรมูลค่าสูง บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ โดยได้รับทุนวิจัยจาก บพท.
#สบู่สมุนไพร #เกษตรมูลค่าสูง #โมเดลแก้จน #onepoverty #วิจัยแก้จน #บพท. #มรสน. #ทุนวัฒนธรรม

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา