24 เม.ย. เวลา 05:07 • สุขภาพ

ยกเวตกี่นาทีดีที่สุด ยกเวตนานเกินไปมีผลเสียกับร่างกายไหม?

ระยะเวลาการยกเวต "ที่ดีที่สุด" นั้น ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย สุขภาพ และความสามารถของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว แนะนำให้ยกเวต ประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ต่อครั้ง ซึ่งระยะเวลาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด แต่ความเข้มข้น ของการฝึกต่างหากที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ผลเสีย ของการยกเวตนานเกินไป
1.กล้ามเนื้อล้า ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลออกมา ซึ่งส่งผลเสียต่อกล้ามเนื้อ
2.เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ กล้ามเนื้อที่ล้าจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย
3.ประสิทธิภาพลดลง ร่างกายจะเหนื่อยล้า ส่งผลต่อประสิทธิภาพการฝึก
4.เสียเวลา แทนที่จะใช้เวลาฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ กลับเสียเวลาไปกับการพักฟื้น
5.สูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ร่างกายจะย่อยสลายกล้ามเนื้อเพื่อนำพลังงาน ส่งผลให้กล้ามเนื้อลีบลง
6.ฮอร์โมนลดลง ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อจะลดลงหลังจากยกเวตนาน 60 นาที
แต่การยกเวตนานเกินไป ก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่มากนัก แต่ควรฝึกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นความเข้มข้นของโปรแกรม มากกว่าระยะเวลา และต้องคำนึงถึงระยะเวลาการพักฟื้นของร่างกายให้เพียงพอด้วยนะครับ
โฆษณา