1 พ.ค. เวลา 01:49 • กีฬา

6 ท่าฝึก #ความแข็งแรง ของ #กล้ามเนื้อ ด้วย #เก้าอี้ เพื่อช่วยให้ #นักวิ่ง ได้ New PB

🏃 New PB ย่อมาจาก New Personal Best ซึ่งหมายถึง #เวลา ที่ดีที่สุดที่นักวิ่งทำได้ในแต่ละระยะ
🚆 #เส้นทาง ที่จะนำพานักวิ่งไปสู่ New PB ได้นั้น ไม่ใช่เอาแต่ซ้อมวิ่งเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ
❇️ 1. เทคนิคในการวิ่ง (Technique)
❇️️ 2. การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength)
❇️ 3. การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ (Power)
❇️ 4. การฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ (Flexibility)
❇️ ️5. การฝึกเคลื่อนไหวข้อต่อ (Mobility)
❇️ 6. การฝึกความมั่นคงของข้อต่อ (Stability)
❇️ 7. การฝึกความทนทานหรือความอึด (Endurance)
❇️ 8. การฝึกความเร็ว (Speed)
❇️ 9. การวางแผนการฝึกซ้อม (Periodization)
❇️ 10. การฟื้นสภาพร่างกาย (Recovery)
❇️ 11. ความมีวินัย (Discipline)
❇️ 12. ทัศนคติ (Mindset)
🏃 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา มี #ประโยชน์ กับนักวิ่ง ดังนี้
1️⃣ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในการวิ่ง
2️⃣ เวลาที่ใช้ในการวิ่งดีขึ้น
3️⃣ การใช้พลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนในช่วงเริ่มวิ่งดีขึ้น
4️⃣ ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ
🎊 ในวันนี้แอดมินมี #ท่าบริหาร กล้ามเนื้อด้วยเก้าอี้ เพื่อช่วยให้แฟนเพจที่เป็นนักวิ่งได้ New PB ทั้งหมด 6 ท่า ดังนี้
1️⃣ Plank Crunch
2️⃣ Triceps Dip
3️⃣ Bulgarian Split Squat
4️⃣ Single Leg Good Morning
5️⃣ Revers Plank Drive
6️⃣ Elevated Bear Walk
📚 ตอนนี้แอดมินมี #คอร์สกายภาพบำบัดออนไลน์ ทั้งหมด 2 กลุ่ม ดังนี้
1️⃣ คอร์ส #กายภาพบำบัดเบื้องต้น มี 3 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3wfn3zB
2️⃣ คอร์สสำหรับ #นักกายภาพบำบัด มี 5 หัวข้อ ▶️ https://bit.ly/3T2Ac8j
👉 กายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การกีฬาโดย @Sahavate Institute
👉 Facebook group: @กายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดย Sahavate Institute
👉 Line OpenChat: https://bit.ly/3jQG5Eb
ที่มา: @running.yana
โฆษณา