ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไมชาวพุทธถึงยังเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิในศาสนาพุทธอยู่อีก ชึ่งความจริงแล้ว ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาอเทวนิยม แต่ก็คงไม่แปลก เพราะขนาดเรียนเปรียญมาก็ยังเชื่ออยู่อีกก็มี?
10 ก.ค. 2021 เวลา 08:40 • ปรัชญา • 6 คำตอบ
คำตอบ (6)
 • คนเราเกิดมาจากภพภูมิที่มีความแตกต่างกัน เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ สิ่งที่ติดตามมาก็บังคับจิตผู้มีกรรม ที่ติดเป็นนิสัย สันดานไว้กับธาตุทั้งสี่ เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ นิสัยสันดานที่ธาตุทั้งสี่ก่อขึ้นมาด้วยธาตุของกรรมที่ตนเอง เคยใช้เคยกระทำไว้ ก็ไหลออก เคยเป็นคนป่าคนดง เป็นมิลักขะ คนเถื่...
 • เพราะผู้คนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางเทวดามาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ตอนที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ คนที่เลื่อมใสท่านก็เห็นว่าท่านเป็นเทวดามาจุติ พอท่านปรินิพพาน เนื่องจากท่านห้ามไม่ให้ทำรูปเคารพของท่าน ผู้คนก็เอาอัฐิของท่านบ้างล่ะ รอยพระบาทของท่านบ้างล่ะ มาเคารพบูชา ซึ่งผู้คนที...
 • พระพุทธเจ้าท่านให้มีศรัทธาหรือแรงบันดาลใจเป็นสิ่งหนุนนำให้เกิดการปฏิบัติธรรม บางทีเราใช้เพียงเหตุผลอย่างเดียวมันไม่มีแรงผลักดันมากพอให้เราปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องได้ครับ
 • ที่เชื่อไม่ใช่มีหรือไม่มี แต่เชื่อคำสอน เพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการอ้อนวอนอยากได้สิ่งใดก็ต้องทำอยากมีก็ต้องเก็บ
 • เพราะคำ ว่า เชื่อตามๆกันมาจาก รุ่นสู่รุ่น จิงไม่จิง ไม่ มีทางรู้ คัะ เอาง้ายไว้ก่อน ดีสุด แค่บนบาน ก้อ รุ้สึกดี แต่มัน ผิด ...
 • เชื่อในเรื่องกฏแห่งกัมม์
  เชื่อในเรื่องของเหล่าเทพเทวดา
  การบูชาเทวดามีคู่กับศาสนาพุทธ
  เพราะ ภพภูมิของ กามสุคติ มี อยู่ ๗ ภพภูมิ และ อีก ๔ เป็นภพภูมิทุคติ...