มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

อาชีพอาจารย์มหาลัย ยังจำเป็นอยู่หรือไม่ ?
30 พ.ย. 2021 เวลา 20:08 • การศึกษา • 5 คำตอบ
คำตอบ (5)
  • จำเป็นครับ I Guess
  • โดยตัวอาชีพ จำเป็นค่ะ เพราะถึงนักศึกษาจะสามารถหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้เอง ก็ต้องมีคนสร้างความรู้เหล่านั้นขึ้นมา และประสบการณ์ของอาจารย์ไม่ว่าจะในการปฏิบัติจริงหรือศึกษาวิจัยมาก่อนจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากค่ะ
    ถ้าอาจาร์ยบางคน (เฉพาะคน) จะไม่เป็นประโยชน์ ก็น่าจะเป็นเพราะความรู้ความสามารถไม่...
  • มีประเด็นทัศนะที่ท้าทายให้ฉุกคิดค่ะ อย่าเพิ่งใจร้อนไปคาดเดาอนาคตที่พวกเราไม่มีวันได้รู้จริงๆ และฟังเอาจากนักวิเคราะห์นักวิชาการที่สุดโต่งกับชุดข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีมากจนเกินไป
    1. ต้องไม่ลืมว่าครูผู้สอนคือผู้ที่เราถือว่าเป็น "มนุษย์ผู้มีความชำนาญในการสอนหนั...
  • จำเป็นนะ แต่ต้องปรับใหม่ วิธีการสอนแนวบังคับขู่เข็น การถามซักไซร้จี้ตัวถึงตัวอาจทำให้นักศึกษาอึดอัด ไม่ใช่ทุกคนที่ชอบแบบนี้แต่ละคนบุคลิกต่างกัน การทำแบบนี้มีแต่จะสร้างอคติในการเรียน ควรถามคำถามปลายเปิดกับนักเรียน เคารพในคำตอบและการตัดสินใจของเขาถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงใจเราก็ตาม Empathy การถกเถียงเพื่อความจริงร่วมกัน ควรนำ...
  • อย่าว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเลย อาจารย์ระดับมัธยมปลายยังเหลือความสำคัญไม่กี่วิชาเลย