ความคิดเห็นบนคำถาม

ถ้าไม่ใช้คำว่า “ฝันดี” คุณจะใช้คำว่าอะไรแทนครับ ?
18 ธ.ค. 2021 เวลา 15:05 • ความคิดเห็น • 38 คำตอบ
สำหรับผมใช้บ่อยคือคำนี้ “ตั้งใจนอนนะ😴”
คำตอบ (38)