คำถาม

คุณคิดว่า ภูมิหลัง สำคัญต่อความสำเร็จในอนาคตของเราหรือไม่?
3 พ.ค. 2022 เวลา 05:09 • ปรัชญา • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • เรื่องราวของภูมิหลัง เราจะมองลึกไปแค่ไหน หากมองไปลึกเรื่องที่จิตแต่ละดวงต้องมาอาศัยกายมนุษย์ ไปเข้าเรียนหนังสือ พร้อมกัน มีครูสอนคนเดียวกัน คนที่ฟังรู้เรื่อง คนที่ไม่รู้เรื่องก็มี คนไหนเรียนเก่งก็ว่าว่ามีสมองจดจำดี..เก่ง ไอ้คน..ที่ไม่รู้เรื่อง..ก็ว่าปัญญาน้อย ..อะไรล่ะที่ทำให้มีค...
  • คิดว่าสำคัญในทุกเรื่องค่ะ
   ถ้าวันนี้คุณยังอยู่ในวัยเรียน ผลการเรียนย่อมส่งผลต่อคณะและอาชีพในอนาคต
   แต่ถ้าคุณอยากทำอาชีพตามใจรัก คุณก็ต้องผ่านการฝึกฝนจนเก่งจากสิ่งที่คุณรักมาจากอดีตก่อนจนสามารถทำเป็นอาชีพจริงๆได้...
   • อดีตก็สัมพันธ์กับปัจจุบัน บางอย่างบางเรื่องส่งผลต่อความสำเร็จในปัจจุบันและอนาคต เช่นการขยันไม่ว่าจะขยันอะไรเช่น ขยันเรียนก็สอบได้ดี ขยันเล่นเกมก็อ่อนเพลีย นอนไม่พอ ขยันสอพลอก็ได้หน้าไง