ความคิดเห็นบนคำถาม

คนเราจะตักตวงไปเพื่ออะไรทั้งๆที่รู้ว่าจุดจบก็เอาอะไรไปไม่ได้ ?
4 พ.ค. 2022 เวลา 08:31 • ความคิดเห็น • 30 คำตอบ
คำตอบ (30)