คำถาม

มี คัมภีร์ของศาสนาใดในโลก ที่คงต้นฉบับเดิมจากการตรวจทานของศาสดาส่งต่อ จนมาถึงเราที่รักษาทุกคำไว้ ตามที่ศาสดาถ่ายทอดไว้ หรือไม่ ?
12 มิ.ย. เวลา 23:59 • ประวัติศาสตร์ • 3 คำตอบ
คำตอบ (3)
 • ภาษาเปลี่ยนความหมายได้ตามยุคสมัย
  ขึ้นกับการตีความ​
  ตัวอักษรที่จารึก​เหมือนตามต้นฉบับ​
  แต่บริบทแวดล้อมเปลี่ยนไป...
  98 รับชม
  • พุทธวจน เลยครับ จริง หรือ ไม่ ก็จะรู้เอง
   58 รับชม
   • น่าจะไม่มี ,ส่วนใหญ่ มาเขียน และเพิ่มเติมในภายหลัง ,เพราะในยุคนั้น มีสภาพและความจำกัดมาก , การมาบันทึก เสริม ปรุงแต่ง จึงมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความจริง และส่วนขยายเพิ่มเติม ตามทัศนะหรือที่ประชุมของ คนรุ่นหลัง ,บางส่วน เพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจแจ่มชัดขึ้น แต่อีกส่วนหนึ่ง เ...
    113 รับชม
     M Sunti
     ขอบคุณครับ