มีบัญชีอยู่แล้ว?

คำถาม

ประกันชีวิตดียังไงครับ ?
11 ก.ค. เวลา 07:35 • ความคิดเห็น • 2 คำตอบ
คำตอบ (2)
  • ประกันชีวิตดีอย่างไร ในทางกลับกันทุกคนมีรถยนต์ ทุกคนเรียบทำประกันรถทั้งประกันภาคบังคับ พรบ. และประกันภาคสมัครใจจริงไหม?
    เพื่อให้ประกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในอนาคตกับรถยนต์ของเรา ตามวงเงินที่ให้ความคุ้มครองนั้น ๆ...
    • การทำประกันเป็นเหมือนการผลักภาระไปให้ใครสักคนมาร่วมรับผิดชอบ ในกรณีที่เราไม่พร้อมจ่ายเงินก้อนกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
      เช่น ประกันรถยนต์ ถ้าชน เกิดอุบัติเหตุแล้วเรามีเงินเพียงพอกับการซ่อมบำรุงทั้งรถเราเองและรถคู่กรณี ประกันไม่จำเป็น...