ความคิดเห็นบนคำถาม

บุญ ในความหมายของคุณคือแบบไหน ?
10 ส.ค. 2022 เวลา 05:26 • ไลฟ์สไตล์ • 19 คำตอบ
หลายคนสะสมบุญเพื่อไปต่อในภพหน้า ให้ค้ำชู จุนเจือให้มีความสุขในภพหน้า แต่ "บุญ" ในความหมายของโลกุตร... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (19)
 • สุดยอดคำตอบ
  ความดีงามต่างๆ ที่ทำแล้วใจสบาย
  และเป็นสุข
  แต่บุญจะไม่ส่งผลเต็มที่ หากไม่"ละบาป"
  คู่กันไปด้วย...
  • 8
 • แค่นึกถึง
  ก็ฉ่ำชื่น เย็นสบายข้างในใจ
  🤩
  • 3
 • การให้โดยไม่หวังผลตอบแทน
  • 1
 • ภายในจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนล้วนมีสัญชาตญาณของความรักและเมตตาอยู่เต็มเปี่ยม พวกเราถึงได้ปีติสุขและเบิกบานขณะทำความดี
  ในทางหนึ่ง "บุญ" ถูกใช้เป็นกุศโลบายเพื่อให้มนุษย์มีแรงจูงใจที่จะแสดงตัวตนด้านในที่งดงามของตัวเองออกมา...
  • 6
 • 'บุญ'คือสิ่งที่จะนำพาเราไปในทางที่ดี ถึงจะมองไม่เห็นแต่ก็เชื่อว่ามีอยู่จริง
  เช่น บุญที่ทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
  และมีโอกาสเลี้ยงดูบุพการีผู้ให้กำเนิดค่ะ
  • 1
 • บุญนักแล้วทูนหัวที่มีผัวหยั่งพี่
  • 1
 • ขึ้นชื่อว่าบุญคือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข ในพุทธศาสนาบุญมี 10 อย่างเรียกว่า "บุญกิริยาวัตถุ 10" สิ่งที่ต้องเสียตังมีอันเดียวคือ ทานมัย คือการบริจาคสิ่งของ ทรัพย์สินเงินทอง เพื่อลดละกิเลสแบบหยาบๆ คือความโลภ ที่เหลืออีก 9 แบบไม่ต้องเสียตังเลย เช่น ศีลมัย คือการทำบุญด้วยการรักษาศีล ได...
  • 1
 • บุญ ความหมายโดยทั่วไป คือ การช่วยเหลือผู้อื่น การให้สิ่งของหรือ การทำสิ่งใดๆ ให้แก่คนอื่นๆที่ขาดแคลน หรือ คนด้อยโอกาส
  มีความเชื่อกันว่า การทำบุญ จะส่งผลให้คนทำได้รับผลตอบแทนที่ดีๆกลับมาสู่ตัวเองเช่นกัน ซึ่งความคิดแบบนี้ทำให้บางคนทุ่มเททำบุญเพื่อหวังผลตอบแทน...
  • 1
 • สิ่งที่คุณนึกถึงคราได้รู้สึกดีขึ้นมาทันที
  • 1
 • จิตใจ ความคิด การกระทำ คำพูดที่ดีค่ะ เหล่านี้คือบุญที่เราทุกคนสามารถสร้างได้โดยไม่ต้องปรุงแต่ง
  • 1