ความคิดเห็นบนคำถาม

ประเด็นว่ามีคนยกเรื่องการเคารพธงชาติหน้าเสาธงควรเลิกเพราะเสียสุขภาพ ต้องยืนเป็นชั่วโมงตากแดดยิ่งโรคฮิทสโตร๊คมาแรง ชุมชนนี้คิดว่าอย่างไรคะ ?
20 พ.ค. เวลา 16:08 • การศึกษา • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)