Stock In Trend - หุ้นติดเทรนด์

stockintrend

ธุรกิจ
การลงทุน
การตลาด
ความรู้การลงทุนแบบ Run trend โดยมีหลักการเลือก-ซื้อ-ถือ-ขายหุ้นให้สุดเทรนด์ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ทำงานประจำและนักลงทุนมือใหม่ให้เข้าใจหลักการ Run trend ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเรา
ซีรีส์
เตือนภัย....ให้เตรียมตัว - หุ้นสื่อสารทั้ง 4 ในยุคแห่งข้อมูลสื่อสาร...อ่านต่อ
เตือนภัย....ให้เตรียมตัว - หุ้นโรงแรมใหญ่ทั้ง 3...อ่านต่อ

The ILLusiON

ขอบคุณครับ ระยะยาวยังไงก็ดีอยู่นะครับ
เตือนภัย....ให้เตรียมตัว - แบงค์ใหญ่ทั้ง 4...อ่านต่อ

คนหนีเที่ยว

ติดตามอ่านและให้กำลังใจครับผม
เตือนภัย...เตรียมตัวกับภาวะตลาดหลังจากนี้...อ่านต่อ
แนวรับและแนวต้าน ตอนที่ 7 - Gap กระโดดที่ว่างของราคา
1 ใน 8 สิ่งที่ใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน...อ่านต่อ
The first podcast in my page. Try my best
บอกเล่า "เงินเจ้านาย" เงินที่เราต้องฟังคำสั่งอยู่เกือบทุกวัน
1:55
ฟังเลย

The ILLusiON

ขอบคุณครับ อยากมีอิสระภาพจังครับ😊
เงินสี่ชีวิต ตอน บัตรเครดิต บัตรพลังอำนาจ
หนังสือที่ทำให้คุณรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเงินมากขึ้นและเข้าใจชีวิตของเงิน...อ่านต่อ
แนวรับและแนวต้าน ตอนที่ 6 - Trend line บอกแนวรับและต้านของราคา
1 ใน 8 สิ่งที่ใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน...อ่านต่อ
ลีนอย่างมีคุณภาพ
“ สินค้าคงคลังซ่อนปัญหา ” ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ของการจัดเก็บสินค้าคงคลังไว้ในปริมาณที่มากนั่นคือ การซ่อนปัญหา
จากรูป น้ำทะเลเปรียบเสมือนสินค้าคงคลัง การที่เรามีสินค้าคงคลังในปริมาณที่มาก เรือก็แล่นไปได้อย่างราบเรียบ ปราศจากอุปสรรค หรือปัญหา ที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น ปัญหายังคงมีอยู่แต่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานให้กับลูกค้า จึงยังไม่มีภาวะเร่งด่วนต่อการจัดการกับปัญหา เปรี...อ่านต่อ