The Reporters

thereporters
สุขภาพ
ข่าว
การเมือง
อ่านเรื่องราว ข่าวสาร ความเป็นไปในสังคมในทุกแง่มุม เข้มข้น หลากหลาย สด! ตรงจากสนามข่าว
เปิดหัวใจนักปฏิวัติกะเหรี่ยง

The Reporters
2 ตอน
เปิดหัวใจนักปฏิวัติกะเหรี่ยง Ep.01: ทางเดียวที่จะทำให้ประชาชนปลอดภัย “ทุกชาติพันธ์ุต้องร่วมกัน โค่นล้ม เผด็จการทหารพม่า” เปิดภาพความเสียหายเมือง “เดปูโน่ว” รัฐกะเหรี่ยง พล.อ.บอจ่อแฮ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด KNLA/KNU ยืนยัน ทางเดียวที่จะทำให้ประชาชนปลอดภัย คือ “การโค่นล้มเผด็จการทหารพม่า” ขอทุกชาติพันธุ์ร่วมสู้ สนับสนุนให้มีรัฐบาลใหม่ ยึดอำนาจจากมินอ่องลาย คืนอำนาจให้ประชาชน สร้างสันติภาพที่แท้จริงในพม่า
เปิดหัวใจนักปฏิวัติกะเหรี่ยง Ep.02: ผบ.กองพล 5 KNLA/KNU ประณามการโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่า เป็นปฏิบัติการที่ไร้มนุษยธรรม “ผู้อพยพชาวกะเหรี่ยง” ยังหลบหนีในป่า หวั่นเสียงระเบิด แต่ใจสู้เพื่อร่วมปกป้องดินแดนกะเหรี่ยง ห่วงลูกมีอาการท้องร่วง ผบ.กองพล 5 KNLA/KNU ประณาม การโจมตีทางอากาศของกองทัพพม่า เป็นปฏิบัติการที่ไร้มนุษยธรรม ขณะที่ รอง ผบ.ส.ส.ขอบคุณคนไทยช่วยเหลืออาหาร แต่ยังติดการขนส่งที่ถูกทหารพม่ายิงเรือส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ในแม่น้ำสาละวิน วอนผู้นำทุกฝ่าย คิดถึงประชาชนเป็นสำคัญ