มีบัญชีอยู่แล้ว?
การลงทุน
  • 14K
    โพสต์
  • 117
    คำถาม
  • 20K
    สมาชิก
“การลงทุน (Investments)” การที่เรานำเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ ไปดำเนินการในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์