มีบัญชีอยู่แล้ว?
สิงคโปร์
  • 72
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 127
    สมาชิก
สิงคโปร์ (Singapore) สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนครรัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้