วัคซีน
  • 103
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 83
    สมาชิก
วัคซีน (Vaccine) คือสารชนิดหนึ่งที่ฉีดเข้าไปร่างกาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากเชื้อโรค