ความคิดเห็นบนชุมชน
คนโสด
  • 60
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 12
    สมาชิก
บุคคลโสด คือผู้ที่ไม่อยู่ในความสัมพันธ์หรือมิได้สมรส ในการใช้ทั่วไป คำว่า "โสด" มักใช้เรียกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องในความสัมพันธ์โรแมนติกจริงจังทุกชนิด