ชา
  • 96
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 9
    สมาชิก
ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้านของต้นชา