ความคิดเห็นบนชุมชน
china
  • 31
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 35
    สมาชิก
"สาธารณรัฐประชาชนจีน" เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออก เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก