ความคิดเห็นบนชุมชน
ประมูล
  • 5
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 2
    สมาชิก
"การประมูล" วิธีการขายทรัพย์สินหรือสินค้า โดยการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา