มีบัญชีอยู่แล้ว?
ออสเตรเลีย
  • 17
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 53
    ผู้ติดตาม
ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด