ออสเตรเลีย
  • 429
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 622
    สมาชิก
ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด