ความคิดเห็นบนชุมชน
ออสเตรเลีย
  • 854
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 640
    สมาชิก
ออสเตรเลีย (Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีปออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพื้นที่ทั้งหมด