ความคิดเห็นบนชุมชน
เศรษฐศาสตร์
  • 92
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 85
    สมาชิก
เศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิชาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกคน