ความคิดเห็นบนชุมชน
โซลาร์เซลล์
  • 30
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 45
    สมาชิก
เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้ใน การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า