ความคิดเห็นบนชุมชน
บาทต่อดอลลาร์
  • 9
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 19
    สมาชิก
อัตราแลกเปลี่ยนคือ 'ราคา' ของเงินสกุลหนึ่งเทียบกับเงินสกุลอื่น