ความคิดเห็นบนชุมชน
minor
  • 10
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 9
    สมาชิก
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม การจัดจำหน่ายและผลิตสินค้า