ความคิดเห็นบนชุมชน
รัฐวิสาหกิจ
  • 4
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 14
    สมาชิก
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) องค์การ หรือบริษัท หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่