UBE

ube
 • ธุรกิจ
 • อาหาร
 • การลงทุน
 • 10
 • 122
  โพสต์
 • 2.6K
  ผู้ติดตาม
 • พลังขับเคลื่อนวิถีเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรของไทย เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่เติบโตอย่างยั่งยืน
 • สร้างเพจเมื่อ 4 ก.พ. 2022
 • การผลิตแป้งมันสำปะหลังมีหลักการสำคัญ คือ การสกัดแป้งออกจากมันสำปะหลัง จากนั้นอบแป้งให้แห้ง และนำไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละขนาด โดยขั้นตอนการผลิตสามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้...
  • 13
  • โครงการปุ๋ยหมักอุบลไบโอเพื่อชุมชน
   UBE มีการนำผลพลอยได้จากการผลิต คือ กากมันสำปะหลังที่ได้จากกระบวนการผลิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ และกระแสไฟฟ้า สามารถนำกลับมาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนภายในโรงงาน และส่วนหนึ่งบริหารจัดการนำไปเป็นสารป... อ่านต่อ
   1
   • 23
   • อุบลไบโอเกษตร จำกัด (UBA) ได้เริ่มส่งเสริมและพัฒนาการปลูกข้าวออร์แกนิคในจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ “อุบลโมเดล ข้าวอินทรีย์”
    1
    ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทได้ให้เกษตรกรเช่าที่ดินของบริษัทเพื่อใช้ในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์และจะรับซื้อคืนในราคาที่สูงกว่าราคาข้าวหอมมะ... อ่านต่อ
    7
    • 18
    • แจกสูตร French Toast เมนูอาหารเช้าที่ทำตามได้ง่าย แถมมีประโยชน์
     3
     เพราะประโยชน์ของอาหารเช้ามีมากกว่าที่คิด นอกจากจะเป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับร่างกายแล้ว ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองอีกด้วย... อ่านต่อ
     • 7
     • UBE ตั้งเป้าปี 65 โต 15% คาดอีก 3 ปีรายได้แตะหมื่นล้าน
      6
      พร้อมรุกตลาดแป้งมันสำปะหลังออร์แกนิคต่อเนื่อง คาดอีก 3 ปี รายได้เกิน 10,000 ล้านบาท... อ่านต่อ
      1
      • 22
      • ทำความรู้จัก “Future Food” คืออะไร ?
       • เป็นอาหารที่รับประทานได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา... อ่านต่อ
       • 13
       • อุบลโมเดล
        คือการบูรณาการระหว่าง ภาครัฐ เกษตรกร และภาคเอกชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การตลาด และการส่งเสริมปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยให้เกษตรกร “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต”... อ่านต่อ
        • 14
        • อุบลไบโอเกษตร กับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเพาะปลูกมันสำปะหลังออร์แกนิคจนประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์สากล
         3
         บริษัท อุบลไบโอเกษตร จํากัด (UBA) เห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทอื่น เพื่อรองรับความต้องการสินค้า... อ่านต่อ
         2
         • 32
         • ทำความรู้จักธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “อุบลซันฟลาวเวอร์”
          บริษัท อุบลซันฟลาวเวอร์ จำกัด (UBS) ผลิตแป้งมันสำปะหลัง 2 เกรด ได้แก่ เกรดอาหาร และเกรดอุตสาหกรรม กำลังการผลิต 700 ตันแป้งต่อวัน วัตถุดิบที่... อ่านต่อ
          4
          • 47
          • UBE ทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตฟลาวมันสำปะหลังเพื่อทดแทนแป้งสาลี เปิดตัวแบรนด์ Tasuko หรือทาสุโกะ ภายใต้บจ. อุบลซันฟลาวเวอร์ หรือ UBS
           2
           ชูจุดเด่นความเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกที่ได้รับมาตรฐานสากล ทั้งในอเมริกาแ... อ่านต่อ
           1
           • 15